Mars Ecosystem: Merkeziyetsiz Stabilcoin Ekosistemi

Mars Ecosystem, merkezi olmayan yeni bir stabilcoin paradigmasıdır, stabilcoin oluşturulmasını ve kullanılmasını aynı sistemde bütünleştirir.

Mars Ecosystem’i üç parçadan oluşur: Birlikte olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturan Mars Treasury, Mars Stablecoin ve Mars DeFi protokolleri.

Mars stablecoin, sabit fiyatlı, sermaye açısından verimli, ölçeklenebilir ve merkezi olmayan bir para birimidir.

Mars Ecosystem’inin amacı, DeFi dünyasının merkez bankasını ve rezerv para birimini oluşturmaktır.

Mars Ecosystem’i aşağıdaki benzersiz yeniliklere sahiptir💡:

  • Hazine varlıkları sınıflandırma mekanizması

  • Para basma kontrol mekanizması

  • “Banka yığılması” karşıtı mekanizma

  • DeFi protokollerinin ve stablecoin'in aynı sisteme tamamlanması

Website: https://marsecosystem.com

Twitter: https://twitter.com/MarsEcosystem

Discord:https://discord.gg/wybD8K27eZ

Telegram: https://t.me/mars_ecosystem

Medium: http://mars-ecosystem.medium.com

Last updated