Mars Ecosystem
Türkçe
Search
K
Comment on page

Para Basma / Para Çekme / Para Basma Kontrolü

Para Basma

USDm, sözleşmelerin basım mekanizması aracılığıyla üretilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda Mars Hazinesi beyaz liste varlıklarını 1 $
💵
değerinde Mars Hazinesine yerleştirerek 1 USDm alabilirler.

Para Çekme

USDm, sözleşme geri ödeme mekanizması aracılığıyla yok edilir. Kullanıcılar, istedikleri zaman 1 USDm'yi Mars Hazinesine iade ederek 1 $
💵
değerinde
Mars Ecosystem tokeni (XMS) alırlar.

Para Basma Kontrolü

USDm'nin maksimum dolaşımdaki arzı, XMS'in piyasa değeri tarafından belirlenir ve kontrol edilir.
Her 3 dakikada bir sistem, önceki 3 dakika boyunca XMS'in ortalama piyasa değerini hesaplar ve bu ortalama piyasa değerini
XMS Support Ratio adı verilen bir parametreye böler. Support Ratio protokol yönetimi tarafından belirlenecektir. Elde edilen sayı, maksimum
USDm Arz Sınırını tanımlar. Önümüzdeki 3 dakika içinde, kullanıcılar yalnızca bu USDm Arz Sınırına kadar
USDm basabilir.
Örneğin, XMS'in son 3 dakikadaki ortalama piyasa değerinin 250 milyon USD ve XMS Support Ratio’nun %250 olduğunu varsayarsak, USDm Arz Tavanı 100 milyon olur. Önümüzdeki 3 dakika içinde, kullanıcılar yalnızca 100 milyona kadar USDm basabilir. Mevcut USDm dolaşım arzı 50 milyon ise, kullanıcılar en fazla 50 milyon yeni USDm basabilir, çünkü bu, dolaşımdaki USDm arzının 100 milyon USDm Arz Üst Sınırına ulaşmasına yol açacaktır.
3 dakika sonra, XMS'in önceki 3 dakikadaki ortalama piyasa değeri 275 milyon USD ise, USDm Arz Sınırı 110 milyon olacak ve maksimum dolaşımdaki USDm arzı artacaktır.
XMS Support Ratio başlangıçta %250 olarak ayarlanacak ve bu oran gelecekte kademeli olarak artacaktır.