Câu hỏi thường gặp

Trang này trả lời một số câu hỏi thường gặp hơn từ cộng đồng Mars Ecosystem.

Tôi có thể mua XMS bằng cách nào?

Bạn có thể giao dịch XMS trên trang web của chúng tôi:

📍https://app.marsecosystem.com/swap

Đọc Hướng dẫn Cách Mua XMS của chúng tôi nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch.

Tôi có thể đặt cược XMS bằng cách nào?

Bạn có thể đặt cược XMS của mình tại 📍 https://app.marsecosystem.com/stake

Đọc Hướng dẫn cách đặt cược của chúng tôi nếu bạn muốn bắt đầu với việc đặt cược.

Tôi có thể kiếm tiền thông qua đặt cược không?

Người dùng nắm giữ XMS bây giờ có thể truy cập MarsSwap để đặt cược XMS của họ để kiếm tiền. Phần thưởng hiện được phân phối cho Staking Pool mỗi ngày. Phí giao dịch do người dùng tạo ra trong giao dịch hoán đổi của chúng tôi sẽ được trả lại cho người dùng đặt cược hàng ngày.

Bên cạnh đó, người dùng nắm giữ USDM và XMS có thể cung cấp tính thanh khoản sau khi khởi chạy Genesis và nhận XMS dưới dạng phần thưởng.

Hệ sinh thái Mars có an toàn không?

👀 Hãy tự kiểm tra:

Kiểm toán: Các hợp đồng thông minh của chúng tôi được kiểm toán bởi các kiểm toán viên bảo mật tốt nhất trên thế giới: Certik và SlowMist.

Tiền thưởng lỗi bảo mật: Chúng tôi sẽ hợp tác với các đại lý tiền thưởng lỗi tốt nhất trên thế giới và chúng tôi sẽ không miễn phí tiền thưởng. Chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau duy trì sự an toàn của cộng đồng! Bất cứ ai quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi qua email: marketing@marsecosystem.com

Minh bạch: Chúng tôi được xây dựng trên phần mềm mã nguồn mở: trang web của chúng tôi và tất cả các Hợp đồng thông minh của chúng tôi đều hiển thị công khai để có tính minh bạch tối đa.

Làm thế nào tôi có thể tham gia cộng đồng Mars?

Bạn có thể tham gia với chúng tôi trên nhiều kênh! Hiện tại, chúng tôi có mặt trên Twitter, Telegram, Discord và Medium. Các liên kết chính thức như sau:

🌎 Website: https://marsecosystem.com

🐦 Twitter:https://twitter.com/MarsEcosystem

🌎Global English Telegram: https://t.me/mars_ecosystem

🤖 Discord: https://discord.gg/wybD8K27eZ

📙 Medium: https://mars-ecosystem.medium.com/

Vui lòng tham gia các nhóm này và hãy nhớ rằng: Chỉ tin tưởng thông tin từ những nguồn này!

Last updated