Hướng dẫn cách mua

Bạn đã tạo ví và nhận được mã thông báo BEP20 của mình, bây giờ bạn chỉ cần kết nối ví của mình với MarsSwap và bạn đã sẵn sàng!

Xem các bước để biết cách sử dụng từng ví được đề xuất của chúng tôi trên MarsSwap.

❗Chú ý: Khi sử dụng kết nối ví trong trình duyệt PC, Chỉ nên kết nối ví bạn muốn sử dụng và tắt các kết nối khác, nếu không sẽ xảy ra xung đột giữa các kết nối và ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Đối với Swap, sẽ có một khoản phí gas được tính bởi BSC. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị một chút BNB trong ví để thanh toán phí gas.

1.First, connect to your wallet in the list below.

2. If you can't find your wallet here, use your wallet to scan the QR code below.

Last updated