BitKeep Wallet

BNB cần thiết như gas, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có BNB trong ví trước khi giao dịch.

1. Tải xuống Ví BitKeep tại https://www.bitkeep.org/

2. Nếu bạn đã có ví BSC, bạn có thể nhập ví của mình. Nếu bạn chưa có, chỉ cần nhấp vào "New Wallet" để tạo một ví và chọn BSC.

3. Nhấp vào DApp, nhập Mars Ecosystem và nhấp vào đó để truy cập.

Hãy nhớ thêm MarsSwap làm mục yêu thích của bạn!

4. Nhấp vào "I know" và sau đó bạn được kết nối với Mars Ecosystem

5. Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn

6. Bạn cũng có thể Stake XMS trong MarsSwap để kiếm tiền! Nếu bạn đã tham gia IMO tháng 6 của chúng tôi, bây giờ bạn có thể yêu cầu mã thông báo và phần thưởng của mình!

7. Hãy theo dõi, nhiều dịch vụ thú vị sẽ được công bố!

Last updated