TokenPocket

1. Nhập tên ví của bạn

2. Nhập ví BSC

3. Đi tới Discover và nhập: marsecosystem.com

4. Chọn BUSD để mua XMS

5. Nhấp vào "Transfer"

6. Nhấp vào "Swap"

7. Nhấp vào "Confirm Swap"

8. Nhấp vào "Transfer"

Last updated