Farms/Pools

Farm của chúng tôi được thiết kế với kiểu dáng độc đáo để bao gồm các nhà cung cấp thanh khoản trong hệ sinh thái và chủ sở hữu mã thông báo LP của các giao thức khác bằng cách cung cấp bảo mật cao và bền vững. Trong khi đó, chúng tôi sẽ hợp tác với nhiều dự án Defi hơn từ hệ sinh thái BSC.

Các nhóm mới sẽ bao gồm cổ phần của XMS và CAKE trong khi phần ‘STAKE’ trước đây sẽ ngoại tuyến. Để tham gia vào các nhóm mới, người dùng sẽ phải rút mã thông báo XMS của họ từ chương trình khuyến khích trước đó ‘STAKE’ và chuyển chúng sang ‘POOLS’

❗Chú ý: Khi sử dụng ví trong trình duyệt PC, chỉ khởi động ví bạn muốn sử dụng và tắt các ví khác đi, nếu không sẽ xảy ra xung đột giữa các ví và ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Last updated