Pool: Cake

Stake token Cake để earn $XMS

1.Click "Enable"

2. Chọn số tiền của bạn

3. Nạp tiền xong !

4. Cách rút phần thưởng của bạn, nhấp vào “harvest”

5. bấm vào claim để kiểm tra bao nhiêu $XMS được claimable

Last updated