Lộ trình của Mars Ecosystem là gì?

💫Trong tháng 1:

  1. Công cụ tổng hợp lợi nhuận sáng tạo sẽ được khởi chạy.

  2. IHO lần thứ 2 sẽ được tổ chức trên Mars.

  3. Tích hợp USDm với nhiều dự án BSC hơn để mở rộng các trường hợp sử dụng và cung cấp. Nguồn cung USDm hiện tại là 30 triệu USD.

  4. Sử dụng Tài sản Mars Treasury kiểm soát (30 triệu BUSD và vẫn đang tiếp tục tăng) để giúp các dự án BSC phát triển.

💫Trong tháng 2:

  1. Dự kiến ​​khởi chạy Mars StableSwap.

  2. Phát triển quan hệ đối tác với các dự án của BSC để cung cấp tất cả các sản phẩm của chúng tôi cho họ. Chúng tôi đã và đang phát triển các mối quan hệ đối tác như Alpaca, Helmet, Forbute, Moonlight, Berry Data, SynFuture, Pledge Finance, Monsta, Celestial, TopGoal, Parking, v.v.

  3. Thu hút các dự án chất lượng cao thực hiện IHO trong Mars Ecosystem. Vì vậy, nhiều XMS hơn sẽ bị cháy.

  4. Thành lập cộng đồng ở nhiều quốc gia hơn như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

💫 Vào tháng Ba.

  1. Các mã thông báo và lợi nhuận của Mars Aggregator sẽ trở thành chuỗi chéo.

  2. Đưa các sản phẩm DeFi 2.0

a) Tích hợp nhiều dự án hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn của các chương trình khai thác thanh khoản truyền thống.

b) Phát triển Trái phiếu và TaasS (như một dịch vụ kho bạc), giúp các đối tác kiểm soát tính thanh khoản cho các mã thông báo của họ.

Một quý đầy hứa hẹn với vô số tính năng tuyệt vời đang ở phía trước. Tiếp tục hỗ trợ Mars Ecosystem. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết. Điều tốt nhất vẫn chưa đến!

Last updated