Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Tokenomics

Tên: Mars Ecosystem Token
Kí hiệu: XMS
Địa chỉ hợp đồng: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576
Chuỗi: Binance Smart Chain (BEP-20)
Tổng cung: 1 tỷ

Phân phối mã thông báo

Thành phần
Phần trăm
Nhà đầu tư
8%
IDO
2%
Đội ngũ
10%
Kho bạc DAO (Tạo lập thị trường, Hoạt động, Tiếp thị, Quan hệ đối tác, v.v.)
15%
Cộng đồng (Khai thác thanh khoản, Khai thác thương mại, Airdrop, v.v.)
65%

Quyền hưởng lợi:

Nhà đầu tư: trong 18 tháng, bắt đầu từ Genesis Launch
Đội ngũ: trong 36 tháng, bắt đầu từ Genesis Launch