Tokenomics

Tên: Mars Ecosystem Token

Kí hiệu: XMS

Địa chỉ hợp đồng: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576

Chuỗi: Binance Smart Chain (BEP-20)

Tổng cung: 1 tỷ

Phân phối mã thông báo

Thành phần

Phần trăm

Nhà đầu tư

8%

IDO

2%

Đội ngũ

10%

Kho bạc DAO (Tạo lập thị trường, Hoạt động, Tiếp thị, Quan hệ đối tác, v.v.)

15%

Cộng đồng (Khai thác thanh khoản, Khai thác thương mại, Airdrop, v.v.)

65%

Quyền hưởng lợi:

Nhà đầu tư: trong 18 tháng, bắt đầu từ Genesis Launch

Đội ngũ: trong 36 tháng, bắt đầu từ Genesis Launch

Last updated