Genesis

Mô-đun stablecoin của Mars Ecosystem sẽ sớm được ra mắt trên BSC và "Genesis" sẽ được tổ chức cùng lúc.

Genesis

Mục đích của Genesis này là khuyến khích việc đúc USDm và phân phối miễn phí XMS, BTC, ETH, BNB, CAKE cho những người ủng hộ USDm ban đầu. Thời hạn của Genesis là 30 ngày. Rất nhiều "Genesis Events" cũng sẽ được tổ chức trong đợt triển khai này.

Genesis Events

Genesis Events là cơ chế ban đầu cho phép người dùng sử dụng USDm trong hệ sinh thái.

Thời lượng: Thời lượng của mỗi Sự kiện là vài giờ.

USDm Mintage Cap: Có giới hạn về số lượng USDm tối đa có thể được đúc trong mỗi Sự kiện Genesis. Trong trường hợp đăng ký quá mức, tất cả người dùng tham gia sẽ chia sẻ hạn ngạch USDm dựa trên số lượng đăng ký của họ.

USDm mintage cost: 1 USD.

Nội dung trong danh sách cho phép để đúc USDm: BUSD

Yêu cầu của XMS để tham gia: Để cam kết một lượng BUSD nhất định tham gia vào quá trình đúc USDm, người dùng phải đặt cược một lượng XMS nhất định theo tỷ lệ. XMS đã đặt cọc có thể được xác nhận trong một khoảng thời gian sau khi Sự kiện Genesis kết thúc.

Ví dụ: Một sự kiện Genesis có các thông số sau: thời lượng là 3 giờ, USDm Mintage Cap là 3 triệu, yêu cầu XMS để tham gia là cam kết 1 BUSD để đúc USDm yêu cầu đặt cược 1 XMS và thời gian yêu cầu XMS là 3 ngày sau khi Sự kiện Sáng thế kết thúc.

Giả sử rằng khi Sự kiện khởi đầu kết thúc, giá của BUSD là 1 USD, thì 1 BUSD có thể tạo ra 1 USDm. Khi Sự kiện Genesis kết thúc, tất cả người dùng tham gia đã cam kết tổng cộng 5 triệu BUSD (5 triệu XMS được đặt cược cùng một lúc). Do đó, tất cả BUSD đã cam kết có thể thu về 5 triệu USDm, vượt quá Giới hạn Mintage USDm của Sự kiện Genesis này. Tất cả người dùng tham gia sẽ chia sẻ hạn ngạch USDm dựa trên số lượng đăng ký của họ. Giả sử một người dùng cam kết 10.000 BUSD và đặt cược 10.000 XMS trong Sự kiện Genesis. Anh ta sẽ được trao một hạn ngạch 6.000 USDm. Trong số 10.000 BUSD mà anh ấy cam kết, 6.000 BUSD sẽ được đúc thành công thành USDm. 4.000 BUSD còn lại sẽ không được chuyển thành USDm. Sau khi Sự kiện Genesis kết thúc, người dùng có thể yêu cầu ngay lập tức 6.000 USDm và 4.000 BUSD. Có thể nhận được 10.000 XMS đặt cược sau 3 ngày kể từ khi Sự kiện Genesis kết thúc.

Để hiểu quy trình của Sự kiện Genesis thông qua một hình ảnh đơn giản:

  • x, r, n là các tỷ số khả biến.

  • r = BUSD cam kết của bạn / Tổng số BUSD cam kết

  • Giới hạn đúc của mỗi sự kiện sẽ được thay đổi

  • Số tiền cuối cùng được đúc cho người dùng:

    Ví dụ: vốn đầu tư USDm = 3 triệu, Tổng cam kết BUSD = 5 triệu, Bạn cam kết = 1000 BUSD, Vì vậy, bạn sẽ nhận được 3 triệu * 1000/5 triệu = 600 USDm

🔥 Genesis Event 1

Thời gian bắt đầu: ngày 21 tháng 11, 13:00 giờ UTC

Thời lượng: 2 giờ

Thời gian kết thúc: ngày 21 tháng 11, 15:00 giờ UTC

USDm Mintage Cap: Số lượng USDm tối đa có thể được đúc trong Sự kiện Genesis 1 là 5 Triệu. Trong trường hợp đăng ký quá mức, tất cả người dùng tham gia sẽ chia sẻ theo % USDm dựa trên số lượng đăng ký của họ.

Chi phí đúc USDm: 1 USD.

Whitelisted cho phép để khai thác USDm: BUSD.

Yêu cầu của XMS để tham gia: Để cam kết 1 BUSD tham gia vào việc đúc USDm, người dùng phải stake 2 XMS tương ứng. XMS stake có thể được yêu cầu sau 7 ngày kể từ khi Sự kiện Genesis 1 kết thúc.

🔥 Genesis Event 2

Thời gian bắt đầu: ngày 25 tháng 11, 13:00 giờ UTC

Thời lượng: 2 giờ

Thời gian kết thúc: ngày 25 tháng 11, 15:00 giờ UTC

USDm Mintage Cap: Số lượng USDm tối đa có thể được đúc trong Sự kiện Genesis 2 là 10 Triệu. Trong trường hợp đăng ký quá mức, tất cả người dùng tham gia sẽ chia sẻ theo % USDm dựa trên số lượng đăng ký của họ.

Chi phí đúc USDm: 1 USD.

Whitelisted cho phép để khai thác USDm: BUSD.

Yêu cầu của XMS để tham gia: Để cam kết 1 BUSD tham gia vào việc đúc USDm, người dùng phải stake 1.5 XMS tương ứng. XMS stake có thể được yêu cầu sau 7 ngày kể từ khi Sự kiện Genesis 2 kết thúc.

🔥 Genesis Event 3

Thời gian bắt đầu: ngày 29 tháng 11, 13:00 giờ UTC

Thời lượng: 2 giờ

Thời gian kết thúc: ngày 29 tháng 11, 15:00 giờ UTC

USDm Mintage Cap: Số lượng USDm tối đa có thể được đúc trong Sự kiện Genesis 3 là 15 Triệu. Trong trường hợp đăng ký quá mức, tất cả người dùng tham gia sẽ chia sẻ theo % USDm dựa trên số lượng đăng ký của họ.

Chi phí đúc USDm: 1 USD.

Whitelisted cho phép để khai thác USDm: BUSD.

Yêu cầu của XMS để tham gia: Để cam kết 1 BUSD tham gia vào việc đúc USDm, người dùng phải stake 1.5 XMS tương ứng. XMS stake có thể được yêu cầu sau 7 ngày kể từ khi Sự kiện Genesis 3 kết thúc.

Sau sự kiện Genesis, những người nắm giữ USDm được lợi nhuận gì?

1.Người dùng có thể Stake USDm Earn XMS và hưởng lợi nhuận xxxx%+ APR

2.Người dùng có thể sử exchange USDm đổi tokens khác trên Marsswap

USDm Staking Pool

Thời gian ra mắt: sau khi Sự kiện Genesis đầu tiên kết thúc. Phần thưởng: Cọc USDm để kiếm phần thưởng XMS. Phần thưởng XMS kiếm được sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 180 ngày. Số lượng phần thưởng: Trong Genesis, số lượng phần thưởng XMS sẽ nhiều hơn đáng kể so với sau khi Genesis kết thúc. Sau khi Genesis kết thúc, lượng XMS phần thưởng sẽ giảm dần.

Module restrictions

Để đạt được mục đích khuyến khích việc khai thác USDm và phù hợp với các động lực kinh tế do các cơ chế kinh tế độc đáo của Genesis gây ra, các mô-đun sau sẽ không được mở trong Genesis:

  • USDm Minting

  • USDm Redeeming

  • USDm Mintage Control

Giá USDm trong Genesis rất biến động và sẽ quay trở lại mức 1 đô la sau Genesis.

Để khuyến khích việc khai thác USDm, các mô-đun cốt lõi liên quan đến tính ổn định của USDM sẽ không được mở trong Genesis. Điều này làm cho giá USDm không ổn định ở mức 1 đô la trong Genesis. Do đó, giá của USDm rất dễ biến động trong Genesis. Tuy nhiên, giá USDm sẽ sớm trở lại $ 1 sau Genesis.

Việc sử dụng Mars Treasury BUSD

mà người dùng đào thành công thành USDm trong Sự kiện Genesis sẽ được gửi vào Mars Treasury. Sau khi Sự kiện Genesis đầu tiên kết thúc, tất cả BUSD được gửi vào Mars Treasury sẽ được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho cặp giao dịch USDm-BUSD trên MarsSwap. Tất cả BUSD được gửi vào Mars Treasury trong Sự kiện Genesis Events sẽ được lưu trữ tạm thời trong Mars Treasury. Sau khi Genesis kết thúc và giá USDm ổn định ở mức 1 đô la, những BUSD này sẽ được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho cặp giao dịch USDm-BUSD trên MarsSwap.

Last updated