Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Các giao thức Mars Defi

Các giao thức Mars DeFi bao gồm các nền tảng DeFi như Mars Swap Mars StableSwap cần thiết cho
USDm để thực hiện các chức năng cơ bản của một stablecoin - là phương tiện trao đổi và lưu trữ giá trị.

Mars Swap

Mars Swap là một AMM DEX kiểu Uniswap ( Sàn giao dịch phi tập trung do nhà tạo lập thị trường tự động tạo ra )
Mars Swap khuyến khích cung cấp thanh khoản và các giao dịch của
USDm thông qua triển khai giao thức như các chương trình khai thác thanh khoản và khai thác thương mại.
Phí giao dịch trên Mars Swap là 0,3%, 0,25% chuyển trực tiếp đến LP và 0,05% chuyển đến Những người nắm giữ XMS có cổ phần của XMS tại Mars Swap . Phương pháp cụ thể để phân phối phí giao dịch cho các nhà phân phối XMS là mua lại XMS với phí giao dịch trực tiếp theo giá trị thị trường và phân phối lại chúng.
Thiết kế mà Các nhà sản xuất XMS có thể thu được phí giao dịch Mars Swap là một trong những giải pháp của Mars Ecosystem cho vấn đề ngoại tác tích cực; một vấn đề trọng tâm của nhiều giao thức stablecoin khác. Giá trị được tạo ra bởi Lưu thông
USDm trong thế giới DeFi cũng có thể được nắm bắt bằng mã thông báo quản trị của Mars Ecosystem XMS. Thiết kế này cũng cung cấp hỗ trợ giá trị bổ sung cho XMS , do đó giúp đảm bảo sự ổn định của
USDm