Mars NFT

Năm 2021 - năm Mars Ecosystem sẽ chính thức khởi động dự án Mars Genesis. Những người dùng được chọn có thể trở thành thành viên của Space Rider's và thành lập một cộng đồng tự trị thông qua MarsDAO. Mục đích của họ là hỗ trợ sứ mệnh tồn tại của nhân loại, tạo ra một cộng đồng Mars tự trị cao, thiết lập và tiếp tục cải tiến & phát triển hệ thống tài chính giữa các vì sao.

Mars Ecosystem sẽ chọn một số lượng người dùng nhất định từ những người đã đóng góp cho cộng đồng và phát trực tuyến Boarding Pass NFT Captain NFT - bằng chứng chính thức về việc có mặt trên tên lửa đầu tiên của chúng tôi. Những người có được nó sẽ tham gia Hệ sinh thái Sao Hỏa trên Genesis Spacecraft One và tham gia vào việc thành lập cộng đồng MarsDao ban đầu.

Tiến sĩ Marvin , là cư dân đầu tiên trên Mars và là một trong những đại sứ đầu tiên của Mars Ecosystem. Anh ấy có nhiệm vụ sau:

1️Đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng các sản phẩm của Mars Ecosystem để đảm bảo chúng thân thiện với người dùng đối với những người mới sử dụng DeFi.

Last updated