Kho bạc Mars

Nguồn tài sản kho bạc

USDm được tạo ra và phá hủy thông qua các cơ chế khai thác và mua lại được thực hiện. Người dùng gửi tài sản của họ vào Kho bạc Mars khi khai thác USDm, họ gửi USDm để nhận tài sản từ Kho bạc Mars. Cả việc đúc tiền và mua lại luôn ở tỷ lệ 1: 1 khi Kho bạc Mars được sử dụng.

Cơ chế phân loại tài sản kho bạc

Cơ chế Kho bạc không phải là một phát minh của Mars Ecosystem: dự trữ ngân khố của giao thức Terra là mã thông báo quản trị của nó LUNA, dự trữ ngân khố của giao thức Frax là USDC và mã thông báo quản trị của nó là FXS và dự trữ ngân khố của giao thức Fei là ETH.

Khía cạnh độc đáo của Mars Ecosystem là việc thực hiện cơ chế phân loại tài sản kho bạc.

Khi khai thác USDm, người dùng cần đặt bất kỳ tài sản nào trong danh sách trắng của Kho bạc Mars trị giá 1$ vào Kho bạc Mars. Các tài sản trong danh sách trắng được Kho bạc Mars chấp nhận được chia thành các cấp độ sau:

1️ Stablecoin

2️ Vàng kỹ thuật số (BTC)

3️ Layer-1 (ETH, BNB, v.v.)

4️ DeFi Blue Chip (UNI, AAVE, v.v.)

5️ Mã thông báo Mars Ecosystem (XMS)

Mức độ biến động của tài sản từ cấp 1 đến cấp 5 tăng dần. Kho bạc Mars xác định tỷ lệ tối đa có thể chấp nhận được của các tài sản khác nhau trong Kho bạc theo sự biến động của từng tài sản. Sự biến động của tài sản càng lớn thì tỷ trọng tối đa có thể chấp nhận được trong Kho bạc càng thấp.

Sử dụng tài sản kho bạc

Tài sản Kho bạc Mars có các trường hợp sử dụng sau:

✔ Cung cấp thanh khoản : Kho bạc Mars sử dụng hầu hết tài sản của mình để cung cấp thanh khoản cho USDm trên Mars Swap nhằm hỗ trợ sự ổn định của USDm.

Tích lũy lợi nhuận : Tài sản nhàn rỗi của Kho bạc Mars mang lại lợi nhuận thu nhập từ các giao thức DeFi của Mars Ecosystem hoặc các giao thức DeFi bên ngoài khác.

✔Quản trị DeFi bên ngoài : Mars Ecosystem sử dụng mã thông báo quản trị giao thức DeFi bên ngoài trong Kho bạc Mars để tham gia vào việc quản trị của họ để bỏ phiếu cho các đề xuất có lợi cho Mars Ecosystem.

Tài trợ : Một số tài sản được sử dụng để tài trợ cho việc phát triển các giao thức Dapps có thể thúc đẩy việc áp dụng và sử dụng rộng rãi USDm.

Last updated