Giá USD ổn định

USDm ổn định giá trong điều kiện thị trường bình thường

Những người kinh doanh chênh lệch có thể sử dụng tài sản có trong danh sách cho phép của Kho bạc Mars trị giá 1$ (chẳng hạn như BTC) để đúc 1 USDm trong Kho bạc Mars, Sau đó, họ có thể bán USDm mới được đúc trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Hành động chênh lệch giá này sẽ nhanh chóng đưa giá thị trường của USDm trở lại mức 1$.

Các nhà kinh doanh chênh lệch có thể mua 1 USDm trên thị trường với giá dưới 1$ và sau đó đổi nó trong Kho bạc Mars để nhận XMS trị giá 1$. XMS đã đổi có thể được bán trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Miễn là XMS có đủ thanh khoản trên thị trường, hành động chênh lệch giá này sẽ nhanh chóng đưa giá thị trường của USDm trở lại mức 1$.

Tính thanh khoản thị trường đầy đủ của XMS được đảm bảo bởi các cơ chế sau:

✔ Cơ chế kiểm soát đúc tiền. Cơ chế kiểm soát tổng hợp đảm bảo rằng vốn hóa thị trường của XMS ít nhất là 2,5 lần số lượng USDm được tạo ra, có nghĩa là ngay cả khi tất cả USDm được quy đổi thành XMS cùng một lúc, giá trị thị trường XMS được trao đổi sẽ chỉ chiếm 40% (1/2,5) tổng giá trị thị trường của XMS. Trong tương lai, Tỷ lệ Hỗ trợ XMS sẽ dần dần tăng lên và tỷ lệ 40% nói trên sẽ còn giảm hơn nữa.

Cơ chế chống ngân hàng chạy được đảm bảo bởi sự bất cân xứng của việc đào tiền và mua lại tài sản

Một giao thức stablecoin không chỉ phải có khả năng trả lại stablecoin. Trong những biến động bình thường của thị trường, giao thức còn phải có khả năng đối phó với cái gọi là sự kiện vòng xoáy tử thần . Vòng xoáy tử thần thường đề cập đến việc bán tháo các stablecoin trên quy mô lớn trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá của stablecoin giảm đáng kể xuống dưới 1$ và tiếp tục giảm cho đến khi chúng về 0. Căn nguyên của vòng xoáy tử thần là giao thức stablecoin không thể cung cấp cho người dùng niềm tin hoặc bằng chứng rằng giá thị trường stablecoin sẽ quay trở lại mức 1$.

Mars Ecosystem đảm bảo rằng sẽ không có vòng xoáy tử thần thông qua các cơ chế sau:

1️Cơ chế kiểm soát đúc tiền

2️Cơ chế chống điều hành ngân hàng được đảm bảo bởi sự bất cân xứng của việc đào tiền và mua lại tài sản

Thiết kế đối xứng của Frax và các giao thức stablecoin khác có thể gây ra tình trạng chạy ngân hàng. Sử dụng quan điểm lý thuyết trò chơi về vấn đề này, đổi stablecoin càng sớm càng tốt là chiến lược tối ưu cho tất cả người dùng.

Last updated