Mars Ecosystem
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Giá USD ổn định

Cơ chế thiết kế của Mars Ecosystem và hành vi thị trường của người dùng kết hợp để đảm bảo sự ổn định về giá của
USDm.

USDm ổn định giá trong điều kiện thị trường bình thường

Khi Giá thị trường
USDm > 1$ :
Những người kinh doanh chênh lệch có thể sử dụng tài sản có trong danh sách cho phép của Kho bạc Mars trị giá 1$ (chẳng hạn như BTC) để đúc 1 USDm trong Kho bạc Mars, Sau đó, họ có thể bán USDm mới được đúc trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Hành động chênh lệch giá này sẽ nhanh chóng đưa giá thị trường của USDm trở lại mức 1$.
Khi Giá thị trường
USDm < 1$ :
Các nhà kinh doanh chênh lệch có thể mua 1 USDm trên thị trường với giá dưới 1$ và sau đó đổi nó trong Kho bạc Mars để nhận XMS trị giá 1$. XMS đã đổi có thể được bán trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Miễn là XMS có đủ thanh khoản trên thị trường, hành động chênh lệch giá này sẽ nhanh chóng đưa giá thị trường của USDm trở lại mức 1$.
Tính thanh khoản thị trường đầy đủ của XMS được đảm bảo bởi các cơ chế sau:
✔ Cơ chế kiểm soát đúc tiền. Cơ chế kiểm soát tổng hợp đảm bảo rằng vốn hóa thị trường của XMS ít nhất là 2,5 lần số lượng USDm được tạo ra, có nghĩa là ngay cả khi tất cả USDm được quy đổi thành XMS cùng một lúc, giá trị thị trường XMS được trao đổi sẽ chỉ chiếm 40% (1/2,5) tổng giá trị thị trường của XMS. Trong tương lai, Tỷ lệ Hỗ trợ XMS sẽ dần dần tăng lên và tỷ lệ 40% nói trên sẽ còn giảm hơn nữa.
✔ Kho bạc Mars sử dụng tài sản của mình để cung cấp thanh khoản. Mục đích chính của các tài khoản được nắm giữ trong Kho bạc Mars là cung cấp tính thanh khoản cho USDm. Vì Kho bạc Mars cũng sẽ cung cấp thanh khoản cho XMS, nên XMS sẽ nhận được hỗ trợ thanh khoản tương ứng.
USDm price stability under extreme market conditions

Giá
USDm ổn định trong điều kiện thị trường khắc nghiệt

Cơ chế chống ngân hàng chạy được đảm bảo bởi sự bất cân xứng của việc đào tiền và mua lại tài sản
Một giao thức stablecoin không chỉ phải có khả năng trả lại stablecoin. Trong những biến động bình thường của thị trường, giao thức còn phải có khả năng đối phó với cái gọi là sự kiện vòng xoáy tử thần . Vòng xoáy tử thần thường đề cập đến việc bán tháo các stablecoin trên quy mô lớn trong một khoảng thời gian ngắn, khiến giá của stablecoin giảm đáng kể xuống dưới 1$ và tiếp tục giảm cho đến khi chúng về 0. Căn nguyên của vòng xoáy tử thần là giao thức stablecoin không thể cung cấp cho người dùng niềm tin hoặc bằng chứng rằng giá thị trường stablecoin sẽ quay trở lại mức 1$.
Mars Ecosystem đảm bảo rằng sẽ không có vòng xoáy tử thần thông qua các cơ chế sau:
1
Cơ chế kiểm soát đúc tiền
Cơ chế kiểm soát tổng hợp đảm bảo rằng vốn hóa thị trường của
XMS gấp 2,5 lần lượng USDm được đúc. Điều này có nghĩa là ngay cả khi giá của XMS giảm 50%, giá trị thị trường của XMS có thể đảm bảo thanh toán đầy đủ USDm với giá trị 1$ của nó. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào một vòng xoáy tử thần bắt đầu xuất hiện và giá XMS bắt đầu giảm, người dùng có thể vẫn tin tưởng vào sự ổn định của USDm do sự hỗ trợ đáng kể so với việc có 2,5 lần giá trị được nắm giữ trong vốn hóa thị trường của XMS.
2
Cơ chế chống điều hành ngân hàng được đảm bảo bởi sự bất cân xứng của việc đào tiền và mua lại tài sản
Tính bất đối xứng của việc đúc và đổi tài sản có nghĩa là người dùng đặt các tài sản có trong danh sách cho phép của Kho bạc Mars vào Kho bạc Mars khi khai thác
USDm và nhận
XMS khi đổi USDm. Việc tài sản đúc và mua lại khác nhau theo cách không đối xứng này ngăn chặn việc chạy ngân hàng điển hình như đã thấy trên các giao thức khác.
Thiết kế đối xứng của Frax và các giao thức stablecoin khác có thể gây ra tình trạng chạy ngân hàng. Sử dụng quan điểm lý thuyết trò chơi về vấn đề này, đổi stablecoin càng sớm càng tốt là chiến lược tối ưu cho tất cả người dùng.
Thiết kế bất đối xứng của Mars Ecosystem khiến việc đổi stablecoin càng sớm càng tốt không còn là chiến lược tối ưu cho tất cả người dùng. Người dùng đổi USDm sớm có thể có thanh khoản tốt hơn khi bán XMS hơn những người dùng đổi
USDm sau này. Tuy nhiên, những người dùng mong muốn bán XMS phải chịu khoản lỗ trượt giá khi giao dịch trên Mars Swap vì Kho bạc Mars là nhà cung cấp thanh khoản chính của XMS. Các khoản lỗ trượt giá này được Kho bạc Mars nắm bắt và tỷ lệ giữa giá trị tài sản dự trữ của Kho bạc Mars so với giá trị của USDm do người dùng sở hữu sẽ tăng lên; người dùng đổi sau hoặc không bao giờ đổi có thể đổi
USDm để có giá trị lớn hơn sau này trên thị trường mở. Cơ chế chống chạy ngân hàng này ngăn chặn giao thức bị sụp đổ ngay cả trong những trường hợp khắc nghiệt nhất.